Har du drabbats av kundförluster pga covid-19?

Då kan det vara bra att veta att Skatteverket sedan den 28 maj i en särskild bedömning medger avdrag för kundförluster om följande förutsättningar är uppfyllda:

– Köparen är en beskattningsbar person
– Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – 31 december 2020
– Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning
– En skriftlig påminnelse har skickats ut
– Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Tidigare inlägg

Avskrivningar

Överavskrivningar, vad är det?

Många har hört talas om överavskrivningar, men vad är det egentligen? Namnet ger en viss ledtråd, det är ju någon form av avskrivningar men över

Kontakta oss