Överavskrivningar, vad är det?

Många har hört talas om överavskrivningar, men vad är det egentligen? Namnet ger en viss ledtråd, det är ju någon form av avskrivningar men över något. Överavskrivningar ingår också i gruppen skattemässiga reserver. Nu blev det sannolikt ännu mer komplicerat för vad är det då? En reserv med skatt? Nej, inte alls, nedan ska jag försöka förklara hur det hänger ihop.
När du köper in inventarier av något slag, över ett halv prisbasbelopp, så ska inköpet läggas upp som en inventarie och noteras i anläggningsregistret. Sedan ska du göra löpande avskrivningar på dessa inventarier. Hur mycket du ska skriva av bestäms av den avskrivningsplan som du ska upprätta för varje inventarieinköp. Men är inte avskrivningstiden 5 år på inventarier? Nej inte alls! Det är en missuppfattning. Avskrivningstiden bestäms utifrån livslängden på varje enskild inventarie. Men avskrivningstiden kan mycket väl vara 5 år, men den kan lika gärna vara 6 år eller 7 år eller kanske 4,5 år. Denna avskrivning kallas planmässig avskrivning, dvs avskrivning enligt plan.
Sedan när du gjort dina planmässiga avskrivningar så måste du jämföra kvarvarande bokfört värde med lägsta möjliga skattemässigt värde. Detta värde anger hur mycket dina inventarier får vara bokförda till, som lägst. Lägre bokfört värde än det skattemässigt lägsta tillåtna är således inte tillåtet. För att räkna fram det lägsta tillåtna skattemässiga värdet finns det två regler. Huvudregeln innebär (förenklat) att kvarvarande inventarier får tas upp till som lägst 70% av nettot av bokfört värde vid årets ingång plus anskaffningar och minus ersättning för sålda inventarier. Alternativregeln (kompletteringsregeln) innebär att inventarierna tas upp till 80%, 60%, 40% respektive 20% av anskaffningsvärdena av de fyra senaste årens inköp. Du får inte blanda regler på dina inventarier, alla inventarier måste beräknas utifrån samma regel. Du får dock byta regel till nästa räkenskapsår.
Nu när du har två värden, ett planmässigt värde och ett skattemässigt värde så jämför du dessa båda. Normalt ska då det skattemässiga värdet vara lägre än dina planmässiga värden. Då har du möjlighet att bokföra överavskrivningar. Det är då helt enkelt avskrivningar över dina planmässiga avskrivningar. Men detta är helt frivilligt. Denna avskrivning bokför du normalt på konto 2153 i kredit och konto 8853 i debet. Konto 2153 tillhör kontoklass 21 och ingår då således bland de skattemässiga reserverna.
När använder man sig då av överavskrivningar? Det kan man t.ex. göra när man vill jämna ut resultaten mellan åren. Kanske har du ett bra resultat ett år men vet att du får ett sämre resultat nästa år. Då kan överavskrivningar vara ett sätt att skjuta på en del av beskattningen till nästa år eller senare. Nu är det per definition inte själva skatten man skjuter på, det är resultatet som minskar pga. överavskrivningar vilket då i sig ger lägre skatt. Viktigt att veta är att överavskrivningar, precis som periodiseringsfonder, förr eller senare alltid ska föras tillbaka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.