Revisor eller Redovisningskonsult?

Revisor eller Redovisningskonsult, vad är egentligen skillnaden?

Vad är skillnaden mellan revision och redovisning och vilka arbetsuppgifter har egentligen en Revisor jämfört med en Redovisningskonsult? I folkmun kallar vi många gånger vår Redovisningskonsult för Revisor. Men det är faktiskt två helt olika arbetsroller och yrken, så låt oss förklara skillnaden för dig:

Vad är en Revisor?

En revisor granskar ett företags bokföring och underlag till bokföringen. Revisorn ser också över företagets rutiner, hur företaget har skötts i sin helhet samt om styrelsen fullgjort sitt uppdrag på ett bra sätt. Om en revisor behövs eller inte styrs av lag. Även om ett företag enligt lag inte behöver ha en revisor kan företaget ändå välja en revisor, t.ex som en slags kvalitetsstämpel på att bolaget har god ordning. De flesta nystartade företag väljer dock att inte ha någon revisor. En revisor får inte sköta den löpande bokföringen i företaget som han/hon sen ska granska.

Vad är en Redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper företag med allt från löpande bokföring och fakturering till löner, bokslut, årsredovisning, deklarationer, ekonomiska kalkyler, budgetarbete, pensionsadministration mm. Många redovisningskonsulter har kunskap om flera olika bolagsformer, som enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag, även om aktiebolag är klart vanligast. Det finns inget lagkrav på att ha en redovisningskonsult. Men en redovisningskonsult är i princip din egen ekonomiavdelning som hjälper dig med all redovisning och all administration om du så önskar. Eller bara vissa utvalda bitar inom redovisningen, som t.ex. årsredovisning och deklaration. En redovisningskonsult hjälper dig också att ta fram alla underlag som behövs om företaget har en revisor som ska granska räkenskaperna.

Revisor eller redovisningskonsult? Vi benar ut skillnaden

Tidigare inlägg

Revisor eller redovisningskonsult? Vi benar ut skillnaden
Ekonomitermer

Revisor eller Redovisningskonsult?

Revisor eller Redovisningskonsult, vad är egentligen skillnaden? Vad är skillnaden mellan revision och redovisning och vilka arbetsuppgifter har egentligen en Revisor jämfört med en Redovisningskonsult?

Kontakta oss