9 Tips hur du sänker skatten inför 2024

Att betala skatt är en viktig del av att driva företag, men det är klokt att inte betala mer än som faktiskt är nödvändigt. I tider då varje krona räknas för ditt företag, kan smart skatteplanering vara väldigt avgörande! Vår erfarna redovisningskonsult Daniel ger här sina några tips inför skatteplanering för det kommande årsskiftet.
Och om du vill ha fler tips är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss!

1. Julfirande på Företaget

Företag kan hålla upp till två skattefria personalevenemang per år. Julbordet räknas ofta som ett sådant evenemang. Medan kostnader för mat och dryck inte är avdragsgilla, kan företaget dra av moms för dessa kostnader upp till 300 kr exklusive moms per person. Ytterligare utgifter, såsom lokalhyra och underhållning, är avdragsgilla upp till 180 kr exklusive moms per person.

2. Investeringar i Inventarier

Köp inventarier värda mindre än 26.250kr (för 2023) innan årsskiftet för att dra av hela kostnaden samma år. Detta minskar företagets skattepliktiga resultat för året.

3. Max avsättning pension 525.000 kr för 2023

Inför 2023 har det skett en betydande förändring i pensionssystemet. En ny regel har trätt i kraft som möjliggör en maximal avsättning till pensionen på 525.000 kronor per år. Detta innebär en markant ökning jämfört med tidigare år och ger individer en större flexibilitet i att planera för sin ekonomi efter pensioneringen.

4. Gåvor i företaget

Skattefria minnesgåvor, värda upp till 15 000 kr inklusive moms, kan ges till anställda som firar speciella jubileum eller avslutar sin anställning, under förutsättning att de varit anställda i minst 6 år.

5. Max avsättning pension 525.000 kr för 2023

Företag kan avsätta upp till 35% av en anställds lön (max 525 000 kr) till tjänstepension och dra av dessa belopp från skatten.

6. Hyresersättning för Hemmakontor

Som företagare kan du ta ut hyra från ditt bolag för att använda en del av ditt hem som kontor. Den privata beskattningen är 30% av hyresbeloppet efter avdrag.

7. Friskvård och Naturaförmån

Se till att utnyttja friskvård! Ett företag kan bekosta upp till 5 000 kr per år för varje anställds friskvård. Naturaförmån innebär att företaget tillhandahåller faciliteter som inte är specifikt tilldelade till en person, och detta räknas inte in i friskvårdsbidragets maxbelopp.

8. Nettolöneavdrag

Förmåner kan ersättas med nettolöneavdrag, vilket innebär att bruttolönen justeras istället för förmånsvärdet. Detta ger fördelar som pensionsgrundande inkomst och möjlighet till lågbeskattad utdelning.

9. Mil- och traktamentsersättning

För varje mil du reser i tjänsten med din egen bil kan du erhålla 25 kr skattefritt. Viktigt är att du håller ordning på din körjournal för att inkludera dessa kostnader i företagets bokslut. Likaså gäller det att komma ihåg att redovisa traktamenten korrekt. De flesta program för utläggshantering kan beräkna dessa ersättningar åt dig. Om inte, kan du alltid göra beräkningarna själv via Skatteverkets hemsida.

Tips till företag som sänker skatten

Tidigare inlägg

Revisor eller redovisningskonsult? Vi benar ut skillnaden
Ekonomitermer

Revisor eller Redovisningskonsult?

Revisor eller Redovisningskonsult, vad är egentligen skillnaden? Vad är skillnaden mellan revision och redovisning och vilka arbetsuppgifter har egentligen en Revisor jämfört med en Redovisningskonsult?

Kontakta oss